Veldwerk

Grondig en nauwkeurig veldwerk is de basis voor goed bodemonderzoek. Onze veldwerkers zijn dan ook ruim ervaren en met een goed oog voor detail en kwaliteit.

Nauwe samenwerking

Wij voelen ons duidelijk de oren en ogen van de projectleider. In nauwe samenspraak worden de klussen door heel Nederland uitgevoerd. Wij zijn zelfstandig in te zetten of ter ondersteuning van uw eigen veldploeg.

Grotere adviesbureau’s

We hebben veel ervaring met het uitvoeren van veldwerk voor ook de grotere adviesbureau’s van Nederland. Dit betreft eenvoudige bodemonderzoeken maar ook grotere complexen bodemonderzoeken met verontreiniging op grotere diepten.

veldwerk-grondmonsters
montferland-milieu-bus-schuur
veldwerk-meting