Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de projecten waar Montferland Milieu aan meegewerkt heeft. Aangezien we we veel projecten hebben is dit een onvolledig overzicht.

Postweg en Veldm. Montgomeryweg te Soesterberg

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een herinrichting en rioolreconstructie. In samenwerking met asfalttechnologie heeft Montferland Milieu B.V. het onderzoek verricht.

In combinatie met het verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische bodemkwaliteit is eveneens geotechnisch onderzoek gedaan in verband met infiltratie ter plaatse van het plangebied.

Website:  Soest.nl


Woerdsestraat – Kapelstraat (e.o.) te Gendt

Ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte en het reconstrueren van het riool is door Montferland Milieu B.V. in samenwerking met asfalttechnologie onderzoek verricht.


Wijk Couwenhoven te Zeist

Ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte is door Montferland Milieu B.V. onderzoek verricht.
Website: Zeist.nl


Zonnepark IJsselmeerdijk Lelystad

Zonnepark IJsselmeerdijk Lelystad

De projectlocatie is in totaal circa 10 hectare groot. Hiervan is ruim 5 hectare beschikbaar voor het zonnepark. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 8 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 2.000 huishoudens. Ten behoeve van de realisatie van het project is door Montferland Milieu B.V. onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit ter plaatse.
Website: Zonnepark IJsselmeerdijk Lelystad


Zonnepark Overbetuwe

zonnepark overbetuwe

De projectlocatie is in totaal circa 80 hectare groot. Hiervan is circa 60 hectare beschikbaar voor het zonnepark. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 60 – 80 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 15.000 woningen oftewel genoeg voor 80% van alle huishoudens in de gemeente Overbetuwe. Ten behoeve van de realisatie van het project is door Montferland Milieu B.V. onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit ter plaatse.
Website: Zonnepark Overbetuwe


Zonnepark Revelhorst Zutphen

Zonnepark Revelhorst Zutphen

De projectlocatie is in totaal circa ruim 8 hectare groot, voldoende om een zonnepark van circa 8 MWp te realiseren. Dit zonnepark kan voldoende stroom leveren voor circa 3.000 woningen. Dat is bijna 15% van alle huishoudens in de gemeente. Ten behoeve van de realisatie van het project is door Montferland Milieu B.V. onderzoek verricht  naar de bodemkwaliteit ter plaats.
Website: Zonnepark Revelhorst Zutphen