webshop

Krijg met deze uitgebreide analyse volledig inzicht in uw bodem en eventuele vervuilingen.  De grondmonsters worden verzonden naar het laboratorium en worden daar geanalyseerd op een in Nederland vastgesteld standaard stoffenpakket met de meest voorkomende stoffen. Wij zullen de resultaten interpreteren en u voorzien van een praktisch toelichting.

Geanalyseerde parameters:

 • Lutum
 • Organische stof
 • Barium
 • Cadmium
 • Koper
 • Kobalt
 • Kwik
 • Lood
 • Molybdeen
 • Nikkel
 • Zink
 • PCB’s (Polychloorbifenylen)
 • PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)
 • Minerale olie

Incl. toetsing Wet Bodembescherming + Besluit Bodemkwaliteit

Monsterhoeveelheid ca. 400ml.

Doorlooptijd ca. 5 werkdagen

× Hoe kan ik je helpen?