webshop

Krijg met deze uitgebreide analyse volledig inzicht in uw grondwater en eventuele vervuilingen.  Het grondwatermonster wordt verzonden naar het laboratorium en worden daar geanalyseerd op een in Nederland vastgesteld standaard stoffenpakket met de meest voorkomende stoffen. Wij zullen de resultaten interpreteren en u voorzien van een praktisch toelichting.

Geanalyseerde parameters:

 • Barium
 • Cadmium
 • Koper
 • Kobalt
 • Kwik
 • Lood
 • Molybdeen
 • Nikkel
 • Zink
 • Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen)
 • Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, chloorpropanen en bromoform)
 • Minerale olie

Incl. toetsing Wet Bodembescherming

Monsterhoeveelheid ca. 200ml.

Doorlooptijd ca. 5 werkdagen

× Hoe kan ik je helpen?