webshop

Krijg met deze analyse volledig inzicht in eventuele residuen van organochloorbestrijdingsmiddelen. Organochloorbestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Met name bij (voormalige/werden voornamelijk gebruikt vanaf omstreeks 1945 tot 1973) boomgaarden, tuinbouwkassen en akkerbouw wordt rekening gehouden met deze vorm van verontreiniging. DDT en drins zijn bekende voorbeelden.

Geanalyseerde parameters:

 • Lutum
 • Organische stof
 • Alfa-HCH
 • Beta-HCH
 • Gamma-HCH
 • Hexachloorbenzeen
 • Heptachloor
 • Hexachloorbutadieen
 • Aldrin
 • Alfa-Endosulfan
 • Drins (som) (factor 0,7)
 • Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
 • DDD (som) (factor 0,7)
 • DDE (som) (factor 0,7)
 • DDT (som) (factor 0,7)
 • Chloordaan (som) (factor 0,7)
 • OCB (som) LB (factor 0,7)

Incl. toetsing Wet Bodembescherming + Besluit Bodemkwaliteit

Monsterhoeveelheid ca. 400ml.

Doorlooptijd ca. 5 werkdagen

× Hoe kan ik je helpen?