webshop

Door de eeuwen heen is er in heel Nederland veel lood gebruikt in huishoudens en in industrieën. Bijvoorbeeld in verf, maar ook in waterleidingen. Ook in het landelijk gebied is bij ophogingen gebruik gemaakt van grond en slib waar lood in zat. Zoals de toemaakgronden in het veenweidegebied. In Nederland is hierdoor in veel gebieden lood in verschillende concentraties aanwezig in de bodem. Als kinderen op die grond spelen kunnen zij lood binnenkrijgen. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het meeste risico. Om dit risico uit te sluiten biedt onderzoek uitsluitsel. Wij zullen de resultaten interpreteren en u voorzien van een praktische toelichting.

 

Geanalyseerde parameters:

  • Lutum
  • Organische stof
  • Lood

Incl. toetsing Wet Bodembescherming + Besluit Bodemkwaliteit

Monsterhoeveelheid ca. 400ml.

Doorlooptijd ca. 5 werkdagen

× Hoe kan ik je helpen?