webshop

Krijg met deze asbest analyse inzicht in het asbest gehalte van uw bodem.

Als er in het monster niet hechtgebonden asbest wordt aangetroffen en er losse vezels zijn aangetroffen in de fractie
<500 μm kan er, wanneer dat relevant is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, vervolgonderzoek
van de fijne fractie met behulp van een SEM-analyse gedaan worden. Een SEM-analyse wordt uitgevoerd met
behulp van een sterkere microscoop. Indien dit gewenst is wordt deze analyse verrekend tegen een tarief
van €200,-

Geanalyseerde parameters:

  • Droge stof
  • Fijne fractie asbest

Incl. toetsing Wet Bodembescherming + Besluit Bodemkwaliteit

Monsterhoeveelheid ca. 12kg.

Doorlooptijd ca. 5 werkdagen

× Hoe kan ik je helpen?