webshop

De verhogingen aan arseen worden aangetroffen in veelal roesthoudend zand met bijmengingen aan ijzeroer. IJzeroer komt in diverse gebieden van nature voor, met name in drassige gronden en/of moerassen met een zandige bodem met kleilagen.

Arseen geeft risico voor de volksgezondheid daar deze binnen gekregen kunnen worden via het inslikken van bodemdeeltjes, maar ook via gewassen die zijn geteeld op verontreinigde grond. Om dit risico uit te sluiten biedt onderzoek uitsluitsel. Wij zullen de resultaten interpreteren en u voorzien van een praktische toelichting.

Geanalyseerde parameters:

  • Lutum
  • Organische stof
  • Arseen

Incl. toetsing Wet Bodembescherming + Besluit Bodemkwaliteit

Monsterhoeveelheid ca. 400ml.

Doorlooptijd ca. 5 werkdagen

× Hoe kan ik je helpen?