Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie kan grofweg op de volgende manier ingedeeld worden:

1. Deskresearch

Vooraf aan een inventarisatie wordt eerst deskresearch uitgevoerd. Hierbij hoort het bestuderen van bouwtekeningen en oude rapportages en het eventueel interviewen van gebruikers of beheerders.

2. Feitelijke inventarisatie

Tijdens de feitelijke inventarisatie op locatie wordt vervolgens door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) de aanwezige asbestverdachte bronnen opgespoord en bemonsterd.

3. Laboratorium analyse

Deze monsters worden door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd op asbest.

4. Rapportage

Deze analyses worden verwerkt in een duidelijke rapportage. Belangrijk onderdeel van deze rapportage is de classificatie volgens de zogenaamde SMA-rt database. Hiermee wordt de hoogte bepaald van het risico en de verwijderingsmethode voor het asbestverwijderingsbedrijf.

× Hoe kan ik je helpen?