Nota Bodembeheer regio Achterhoek

Voor de meeste gemeenten is de nieuwe Nota bodembeheer (Nbb) en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart nu vastgesteld. Voor alle gemeenten geldt dat we nu volgens de nieuwe Nbb en Bbk gaan werken. Deze zijn te vinden op https://gisviewer.odachterhoek.nl/?@Openbaar

In de nieuwe versie maakt PFAS ook onderdeel uit van de Bodemkwaliteitskaart. Daarnaast is de regio Achterhoek samengevoegd met de gemeenten Zutphen en Lochem. De nieuwe Bodemkwaliteitskaart en nieuwe nota vindt u hier https://gisviewer.odachterhoek.nl/?@Openbaar