Hoe werkt het

Hoe gaat een bodemonderzoek in zijn werk?

Een goed bodemonderzoek begint met een vooronderzoek: wat gebeurde er vroeger op het terrein? Lag er ooit een olietank in de grond? Is het terrein ooit opgehoogd? Enzovoort. Vaak bezoeken wij vooraf de onderzoekslocatie om de situatie goed in te schatten.

1. Veldonderzoek

Met de resultaten van het vooronderzoek kan het veldonderzoek worden uitgevoerd. Verspreid over het terrein worden boringen van verschillende dieptes verricht. De meeste boringen gaan tot een halve meter diep maar sommige tot wel twee meter. Op verschillende dieptes worden grondmonsters genomen. In een of meerdere boringen wordt een filterbuis ('peilbuis') achtergelaten. In deze buis stroomt grondwater, zodat ook daarvan een monster kan worden genomen.

2. Analyse

De grond en het grondwater worden door een erkend laboratorium geanalyseerd. De analyseresultaten worden vergeleken met standaard toetsingstabellen van het Ministerie van VROM.

3. Onderzoeksrapport

Met de resultaten van het vooronderzoek, het veldwerk en de analyses kan een onderzoeksrapport worden opgemaakt. In dit rapport staan de geschiedenis van het terrein, een beschrijving van het uitgevoerde veldonderzoek, een tekening van het terrein, de analyseresultaten, de toetsingen, een conclusie en soms een advies.

Doorlooptijd

De veldwerkzaamheden worden ingepland in overleg na opdrachtverstrekking. Wij streven er naar binnen twee weken na opdracht het eerste veldwerk uit te voeren, in de tweede week zal de peilbuis worden bemonsterd.

In de tweede week zullen ook de analyseresultaten van de grond bekend zijn. In de derde week volgen de analyseresultaten voor het grondwater.

In de derde week wordt het rapport opgesteld. De complete doorlooptijd van een verkennend bodemonderzoek bedraagt ongeveer drie weken. Wel dient opgemerkt te worden dat als het onderzoeksplan moet worden bijgesteld de planning kan uitlopen omdat er dan extra monsters genomen moeten worden.

Uiteraard kan het onderzoek ook sneller worden uitgevoerd, hiertoe zal een spoedtoeslag worden berekend voor het laboratorium. Met de grootste spoed kan het onderzoek binnen 7 werkdagen afgerond worden.

Gratis vrijblijvende offerte

Vul onderstaande gegevens in en u krijgt geheel vrijblijvend een prijsopgave. Dit zijn de minimale gegevens welke we nodig hebben om u een scherpe offerte te kunnen bieden. De offerte ontvangt u binnen 2 werkdagen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
× Hoe kan ik je helpen?