Flora en fauna onderzoek

Voor een flora en fauna onderzoek wordt er begonnen met een eerste indruk van het onderzoeksgebied te krijgen. Dit gebeurt door middel van een Quick-scan ben deze bestaat uit een deskresearch en een veldbezoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met EcoTierra

Deskresearch

Hiervoor worden onder andere digitale verspreidingsatlassen, natuurbeheerplannen van provincies, eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken in de nabijheid en overige beleidsstukken geraadpleegd.

Veldbezoek

Na de deskresearch wordt er een veldbezoek uitgevoerd. Hierbij wordt er een inschatting gemaakt of het plangebied onderdeel is van streng en strikt beschermde soorten. Zo wordt er gekeken naar (mogelijke) verblijfplaatsen, standplaatsen en essentiële foerageergebieden of vliegroutes.  Nadat het gebied in kaart is gebracht, worden er eventuele vervolgstappen van het flora en fauna onderzoek bepaald. Soortenonderzoek naar specifieke soorten of soortgroepen behoort ook tot de mogelijkheden, evenals ecologische begeleiding.

Offerte nodig?

Laat u door ons overtuigen en vraag nu geheel vrijblijvend een gratis offerte aan