Certificaten

Montferland Milieu B.V. voert bodemonderzoek uit volgens de normen NEN5740 en NEN5707. Wij zijn in bezit van het BRL SIKB 2000 / ISO9001 certificaat en hiervoor erkend door de overheid. Deze certificering houdt in dat wij direct betrokken zijn bij de uitvoering van het bodemonderzoek en beschikken over de benodigde opleiding, kennis en ervaring die nodig zijn om deze werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

BRL SIKB 2000, Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek.

  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters.
  • Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

BRL SIKB 2000 proces certificaat NL-SIK-20326


ISO 9001, NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en het geven van adviezen op het gebied van bodemonderzoek.

ISO9001 Systeem certificaat NL-KWA-01541


  • Digitaal veiligheid langs het spoor.
  • DLP: Deskundig Leidinggevende Projecten (CROW400).
  • VCA-VOL: Veiligheid voor operationeel leidinggevenden.
  • Geneeskundige verklaring: Bodemsanering.
  • Veilig werken langs de weg.