Verkennend en nader asbestonderzoek

Als er asbest in de bodem daadwerkelijk is aangetroffen dan gelden er allerlei verplichtingen voor een vervolgonderzoek. Een locatie welke verdacht wordt dan dient een asbest in bodemonderzoek conform de NEN5707 te worden uitgevoerd.

Wanneer?

Een verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd als er asbestverdachte materialen worden aangetroffen op het maaiveld of aan de eventueel aanwezige bebouwing. Ook het aantreffen van puin in de bodem kan de locatie al verdacht maken op het voorkomen van asbest. De regelgeving hierover is de laatste tijd aangescherpt. Om na te gaan of daadwerkelijk asbest in de bodem aanwezig is een goed onderzoek noodzakelijk.

Hoe?

Na een visuele inspectie van het maaiveld worden er proefgaten gegraven en daar worden grondmonsters van genomen. Van de visueel zichtbare asbest verdachte materialen wordt eveneens een monster genomen. Met dit onderzoek wordt er nagegaan of er een verontreiniging met asbest in de bodem aanwezig is. Deze word vaak gecombineerd met een verkennend bodemonderzoek.

× Hoe kan ik je helpen?