Verkennend bodemonderzoek

Na het historisch onderzoek wordt een verkennend bodemonderzoek - conform de NEN5740 - uitgevoerd. In de volksmond wordt dit ook wel 'schone grond verklaring' genoemd.

De naam zegt het eigenlijk al, middels een relatief beperkt aantal boringen wordt de locatie verkend en gekeken of er een bodemverontreiniging aanwezig is. Hierbij worden zowel de zogeheten ‘verdachte deellocaties’ zoals onder- of bovengrondse tanks, opslag chemicaliën e.d. intensiever onderzocht. http://grondonderzoeker.nl

Handboringen

Aan de hand van handboringen wordt een inzicht verkregen in de bodemopbouw. Hierbij worden zintuiglijke verontreinigingen genoteerd (puin, kooldeeltjes, asbest e.d.). Ook wordt er per laag grondmonsters genomen van de grond. Een of meerdere boringen worden doorgezet tot in het grondwater en afgewerkt met een peilbuis. Hieruit wordt een watermonster genomen. Laboratorium analyse

Laboratorium analyse

De grond- en watermonsters worden verzonden naar het laboratorium en worden daar geanalyseerd op een in Nederland vastgesteld standaard stoffenpakket met de meest voorkomende stoffen. Afhankelijk van de verdachte deellocaties, kan dit pakket worden aangevuld met andere stoffen die mogelijk op de locatie zijn gebruikt.

× Hoe kan ik je helpen?