Nul-en/of eindsituatie onderzoek

In het kader van een milieuvergunning of het Activiteitenbesluit moet bij mogelijk bodembedreigende activiteiten binnen een inrichting de kwaliteit van de bodem worden onderzocht.

Het bodemonderzoek moet gebeuren door een erkend bedrijf zoals Montferland Milieu B.V. en voldoen aan de NEN5740. Een vloerstofdichte vloer of verharding wordt tijdens het bodemonderzoek niet doorboord of aangetast.

Een bodemonderzoek moet uitgevoerd worden bij:

  • Oprichting
  • Verandering of beëindiging van de inrichting
  • Na beëindiging van het opslaan van vloeibare brandstof en chemicaliën.

Als uit de vergelijking van de de nulsituatie en de eindsituatie blijkt dat de bodem (meer) verontreinigd is moet de bodemkwaliteit door de vervuiler worden hersteld. http://verkennnendbodemonderzoek.eu

× Hoe kan ik je helpen?