Nader bodemonderzoek

Een nader bodemonderzoek wordt ingesteld nadat er een bodemverontreiniging is aangetroffen. Hierbij wordt middels aanvullende boringen en analyses de verontreiniging van de grond en/of het grondwater nader in beeld gebracht.

Afperkingen

De aanvullende boringen worden zowel in horizontale- als verticale richting afgeperkt. Er is op basis van het nader onderzoek dan bekend hoeveel grond en/of grondwater verontreinigd is en of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

Saneringsplicht

Op basis van de gegevens van het nader onderzoek kan dan worden vastgesteld of er een saneringsplicht geldt voor de verontreiniging, en zo ja, op welke termijn deze gesaneerd moet worden.

× Hoe kan ik je helpen?