Nader asbestonderzoek in bodem

Een nader asbestonderzoek in de bodem wordt uitgevoerdals er daadwerkelijk asbest in of op de bodem is aangetroffen. Het doel is het bepalen van het gemiddelde gehalte asbest in of op de bodem en eventueel het nader vaststellen van de omvang van de verontreiniging.

asbest onderzoek man in pak