Actualisatie bodemonderzoek

Een bodemonderzoek kan na circa 5 jaar als verouderd worden beschouwd.

Er kan opnieuw een bodemonderzoek noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor een bouwvergunning, milieuvergunning of een eigendomsoverdracht.

Aan de hand van de reeds bekende gegevens beoordelen wij of een volledig nieuw onderzoek volgens de geldende normen noodzakelijk is of dat volstaan kan worden met een beperkt onderzoek. Een en ander eventueel in overleg met uw gemeente.

× Hoe kan ik je helpen?