DRUGSAFVAL

Steeds vaker komt gedumpt drugsafval en/of het oprollen van een drugslab in het nieuws. In drugsafval (vaak vloeistoffen) zitten stoffen die het milieu ernstig kunnen beschadigen. Drugsafval komt vaak in de natuur terecht. Het vormt daarmee een groot risico voor het milieu en voor de mensen die deze gevaarlijke afvalstoffen aantreffen. 

Drugsverontreiniging

Met een verkennend bodemonderzoek stellen wij vast of er chemicaliën in de bodem of grondwater terecht zijn gekomen bij het dumpen en produceren van drugs en welke chemicaliën dit zijn. Naast het plaatsen van boringen en peilbuizen is het mogelijk de zuurgraad van de grond en het grondwater te meten. Is er een indicatie van de aanwezige vluchtige stoffen nodig? Dan vinden aanvullend metingen met een PID-meter plaats om de aanwezige concentratie vluchtige organische componenten, toxische gassen en/of dampen te detecteren.

Saneringsbegeleiding

Als uit onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is dan is het belangrijk dat de sanering veilig uitgevoerd wordt. Wij kunnen u helpen met een onderzoek naar welke methode voor uw locatie het meest veilig en kosteneffectief is.

× Hoe kan ik je helpen?