Geactualiseerde handelingskader PFAS-normen gepubliceerd

Op 1 december 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het geactualiseerde ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd.

De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt. De tabel is overgenomen uit bijlage 1 van Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS (IENW/BSK-2019/253533).

Toepassingsnormen landbodem:

Poly- en perfluorakylstoffen (PFAS)

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Acceptatie grond

Als de grond naar een acceptant wordt afgevoerd, kan deze zelf eisen stellen. Onze ervaring is dat het merendeel van de acceptanten al per direct analyses op PFAS eisen.

Analyse advieslijst verplicht

Op Bodem+ is een advieslijst aangegeven van dertig PFAS verbindingen die geanalyseerd dienen te worden. De parameters in deze advieslijst zijn verplicht. Bodem+ geeft aan dat voor de naam ‘advieslijst’ is gekozen omdat deze lijst momenteel nog niet is opgenomen in de wet- en regelgeving. Voor GenX is aangegeven dat dit alleen nodig is bij verdenking op deze parameter. Echter blijkt dat veel acceptanten deze parameter momenteel ook eisen voor acceptatie van grond en baggerspecie.

Regionaal beleid blijft van kracht

Lokaal zijn er regio’s met eigen beleid. Bijvoorbeeld Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. Dit beleid blijft geldig en gaat vóór de regels en toepassingsnormen uit het landelijk handelingskader.

Er is momenteel nog geen landelijke interventiewaarde vastgesteld. Bij het aantreffen van hoge gehalten bij bijvoorbeeld verdachte locaties wordt het vervolg daarom voor nu ook nog afgestemd met het bevoegd gezag.

Presentatie Bodemkwaliteitskaart en Notabodembeheer Achterhoek

Geen afvoer? Stem af met bevoegd gezag

Voor andere aanleidingen dan afvoer van grond of baggerspecie is het momenteel alleen verplicht PFAS en/of GenX te onderzoeken als de locatie verdacht is op het voorkomen van deze parameters (bijvoorbeeld bronlocaties). Echter raadt Bodem+ wel aan dit in geval van twijfel af te stemmen met het bevoegd gezag.

Langere doorlooptijd laboratoria

De direct ingaande ontwikkeling betekent dat de markt zich nu snel moet gaan aanpassen. De laboratoria bijvoorbeeld zullen een groot aanbod van monsters ontvangen, waardoor de doorlooptijden van de analyses (hard) oplopen.

PFAS-onderzoek bij Montferland Milieu B.V.

Voor het veldwerk maken we gebruik van het bemonsteringsprotocol PFAS om contaminatie van de monsters te voorkomen. De komende tijd wordt waarschijnlijk duidelijker hoe het bevoegd gezag met het bovenstaande omgaat. Montferland Milieu B.V. houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Voor meer antwoorden verwijzen wij u door naar de website van Bodem+: Bodem+ vraag en antwoord